Bölümlerimiz

Dahiliye

- HT – Diyabet – Karaciğer hastalıkları

- Tiroid hastalıkları

- Kanser taraması

- EKG, Holter

- Tele kardiyografi

- Eforlu EKG

- EKO

Çocuk Hastalıkları

- Akciğer hastalıkları

- Kansızlık-anemi

- Raşitizm

- Gastro

-Özofajial reflü hastalığı

Genel Cerrahi 

- Küçük Cerrahi müdahaleler

- Kıl dönmesi ameliyatı

- Lazerle Hemoroid tedavisi

- Anal fissür (makatta çatlak) tedavisi

- Botox ile tedavi

- Siğil Lipom Et beni tedavisi

- Meme kanseri taraması

- Varis tedavisi

- Diğer tüm ameliyatlar anlaşmalı hastanelerimizde yaptırılmaktadır.

Endoskopi 

- KOLONOSKOPİ

- REKTOSKOPİ

- GASTROSKOPİ

- SİGMOİDOSKOPİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

- Gebe takibi

- Tıbbi kürtaj

- 4 boyutlu Ultrosonografi ile anne karnında bebeğin görüntülenmesi ve cinsiyet tayini

- Menapoz takibi ve tedavisi

- Elektrokoter ile yara tedavisi

- Yara dondurma ile tedavi

Kulak Burun Boğaz

- Endovizyonlu KBB muayenesi

- İşitme problemleri tanı ve tedavi

- Allerjik rinit tedavisi

- Sinüzit tedavisi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Hastalıkların tedavisinde fizik ajanların (ısı, hareket ışın, elektrik) kullanıldığı bir tıp dalı. fizik tedavi, vücudun motor (hareketle ilgili) fonksiyonlarını etkileyen hastalık veya ağrıların tedavisini, hastaların rehabilitasyonunu (eski hale getirilmesini) sağlayarak yapan bir uzmanlık dalıdır. Bu sebeple “fizik tedavi-rehabilitasyon” bilim dalı olarak da adlandırılır. Fizik tedavi hastaların daha rahat ve verimli bir hayata dönmesini gaye edinir.

Radyoloji 

- 4 BOYUTLU Ultrasonografi ile anne karnında bebek görüntülenmesi

Renkli Doppler ile damar hastalıklarının teşhisi

- Direkt grafiler

Mamografi

- Ultrasonografi

- BT-MR

Kemik ölçümü

- Sintigrafi

Laboratuvar

  Son teknolojik cihazlarla; biyokimya,hemotoloji,hormon,mikrobiyoloji, testleri yapılmaktadır.

- Hemotoloji

- Biyokimya

- Hormon

- Mikrobiyoloji

- İmmüniloji

- Genetik Testler

- Gıda Entolerans Testleri

Mora Terapi (Sigara Birakma)

- Mora Terapi ile Sigara Birakma

- Mora Terapi ile Zayıflama

- Mora Terapi ile Alerji Tedavisi

- Mora Terapi ile Alkol Tedavisi

- Mora Terapi ile Psikoloji Tedavisi

ESTETİK VE GÜZELLİK MERKEZİ

Bioshape

Botoks

Dermaroller

Dolgu

İğne Epilasyon

Kalıcı Makyaj

Kavitasyon

Peeling Tedavisi

Presso Terapi

Varis Tedavisi

Cilt Çatlakları

Prp Tedavisi